Никитенко Н.Н. Семья основателя Софии Киевской на княжеском портрете в ее центральном нефе

Публикуется доработанная версия ранее предложенной автором реконструкции княжеского портрета как изображения семьи Владимира Святославича – основателя Софии. Фреска иллюстрирует церемонию заложения Софии в 1011 г. семьей крестителя Руси. Автор рассматривает портрет в контексте новых открытий, в частности - последних исследований граффити собора, наиболее ранние из которых содержат даты второго десятилетия ХІ в.

Корнієнко В.В. Найдавніше датоване кириличне графіті Софії Київської: нова знахідка

Публікується графіті, фрагменти якого в 2009 р. виявлені в головному вівтарі Софії. Повна реконструкція тексту запису унеможливлена через погану збереженість графіті, проте окремі його частини можуть бути відновлені. У верхньому рядку три добре збережені знаки є датою, що складалася з чотирьох літер, однак остання, що позначала одиниці, не збереглася. Крайні можливі межі вказаного у записі року можуть коливатись від 1012 по 1021 р. Найімовірніше час нанесення запису на фреску охоплює період з 1018 по 1021 рр.

Нікітенко Н.М., Корнієнко В.В. Найдавніші графіті Софії Київської та датування Собору

Дискусійна проблема часу виникнення Софії Київської розглядається крізь призму даних виявлених на її фресках найдавніших графіті, що містять прямі дати – 1022, 1033 (три написи в різних місцях собору), 1036 рр., а також графіті «групи Олісави», які можуть бути датовані 1019 р. завдяки згадуванню в них відомих історичних осіб, передусім – князя Святополка, сина київської княгині Олісави. Доводиться, що йдеться не про Святополка ІІ Ізяславича (1093 – 1113), а про Святополка І Володимировича (980 – 1019).

Никитенко Н.Н. Исторические портреты в светской росписи Софии Киевской

Приводится новая атрибуция знаменитых светских фресок Софии Киевской – княжеского группового портрета в центральном нефе и большого дворцового цикла фресок двух лестничных башен. Портрет определен как изображение торжественного входа в храм Св. Софии семьи князя Владимира Святославича, крестителя Руси. В башнях запечатлены кульминационные эпизоды заключения в 987/8 гг. династического брака князя Владимира и византийской принцессы Анны, положившего начало крещению Руси.

Н. М. Нікітенко, В. В. Корнієнко Есхатологічні дати в графіті на фресках Софії Київської як історичне джерело

Висвітлено результати дослідження шести датованих написів-графіті Софії Київської, в яких вказані роки 6530 (1022), тричі 6541 (1033), 6544 (1036), 7000 (1492). Встановлено, що мотиваційними чинниками появи цих графіті стали очікування Кінця Світу, а написи на фресці з образом св. Василія Великого формують унікальний есхатологічний календар.

1000th Anniversary of St. Sophia of Kyiv

In 2011, the international community will mark the 1000th anniversary of St. Sophia of Kyiv. It was a decision of the 35th Session of UNESCO's General Conference (6 to 23 October). This date contradicts the chronicles, which mention the foundation of St. Sophia both under the year of 1017 and the year of 1037, but nevertheless, it has serious grounds.

Датування Софії Київської у світлі новітніх фактичних даних: наукова концепція

 

Вигляд на головний вівтар Софії Київської

1.Тенденційні літописні записи, що вийшли з-під пера книжників Ярослава, датують заснування Софії Київської 1017 і 1037 рр. Наукова дискусія щодо них триває вже два століття і давно ввійшла в глухий кут.

RSS-матеріал