УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 682/2010

Про відзначення 1000-річчя заснування Софійського собору

Ураховуючи вагому роль Софійського собору у розвитку й становленні Києва як духовного, культурного і політичного центру української держави та беручи до уваги резолюцію 35-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО щодо відзначення у 2011 році 1000-річчя заснування цієї видатної пам'ятки, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

Софія Київська - древніша! (Екзамен на науковість та патріотизм)

На початку лютого в Націо­нальному заповіднику ”Софія Київська” відбувся круглий стіл на тему: «Датування Софії Київської у світлі новітніх фактичних даних». На цей захід зібралися провідні науковці, відомі діячі культури України, представники урядових кіл, громадськості Києва та засобів масової інформації для обговорення наукової концепції датування Софійського собору. Спочатку перед присутніми виступили спів­робітники заповідника, які у своїх доповідях оприлюднили сенсаційне відкриття.

Надія Нікітенко. Буря в склянці води» як віщування «суспільної небезпеки

Французи кажуть: стиль – це людина. Вираз цей щоразу спадає на думку, коли читаєш щось «від О. Толочка». От і його публікація «Нова хронологія» Софійського собору завдасть непоправної шкоди» в газеті «Лівий берег» від 27 квітня 2010 р. зайвий раз підтвердила справедливість знаменитого афоризму. У двох словах визначити стиль О.Толочка можна так: погромницька декларативність. Полягає вона ось у чому: громити всіх і вся, постулювати власні думки, і при цьому в ніщо особливо не вникати.

Некомпетентність чи профанація «чужої» науки?

Щойно прочитали інтерв’ю з О. Толочком в газеті «Лівий берег» від 2.04.10 р. Цей історик, як завжди, знає остаточні відповіді на всі питання. От і в проблемі датування Софії Київської для нього, як він стверджує, «все як на долоні»: собор закладено в 1037 р., бо так записано в літопису «Повість временних літ».

Никитенко Н.Н. Семья основателя Софии Киевской на княжеском портрете в ее центральном нефе

Публикуется доработанная версия ранее предложенной автором реконструкции княжеского портрета как изображения семьи Владимира Святославича – основателя Софии. Фреска иллюстрирует церемонию заложения Софии в 1011 г. семьей крестителя Руси. Автор рассматривает портрет в контексте новых открытий, в частности - последних исследований граффити собора, наиболее ранние из которых содержат даты второго десятилетия ХІ в.

RSS-матеріал